English   England    Thai   Thai

บริษัท สยามดูร่าสโตน จำกัด

ดำเนินธุรกิจ นำเข้าและจำหน่าย หินกาบ หินควอทซ์ไซด์ หินซิลเวอร์เกย์ หินซูกาบูมิ หินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ ต่างๆ บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบผลิตและการใช้งานจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินธรรมชาติแท้ 100% ภายใต้เครื่องหมายการค้า GRANBLEX โดยการสร้างสรรค์แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งแนวใหม่ ในรูปแบบ 3D สไตล์โมเดิร์น GRANBLEX ผลิตโดยคำนึงถึงความสวยงามที่เป็นธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก และด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงได้นำเทคโนโลยีการเคลือบผิวที่มีโมเลกุลขนาดเล็กระดับ นาโนเมตร มาเคลือบที่ผิววัสดุ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์หิน GRANBLEX มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ช่วยป้องกันสิ่งสกปรก และลดปัญหาที่เกิดจากความชื้น เช่น การเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์หิน GRANBLEX สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน